Vastused korduvatele küsimustele

Mis on beebiviiplemine?


Beebiviiplemine on ühest küljest beebide muusikaring, kus õpime läbi laulude, tantsude, pillimängu ja salmikeste eesti viipekeele viipeid. Laiemalt võttes on see aga beebiga suhtlemise viis, mida saad rakendada oma igapäevaelu käigus. Nii toetad lapse varast eneseväljendust ning tänu sellele, saad lapse soovidest-vajadustest paremini aru. Vaata 3-minutilist tutvustust siit. Loe pikemalt siit.
Kellele beebiviiplemine mõeldud on?


Tunnid on mõeldud kuuljatele tavaarenguga lastele. Lastele, kes vajaksid logopeedilist sekkumist või kel esineb kõne hilinemine või mõni muu erivajadus, ei saa me asendada kõneteraapiat, samuti ei õpeta me viipekeelt (kui terviklikku keelesüsteemi) vaegkuuljatele. Küll aga võivad meie tunnid olla teiste teraapiate kõrval heaks toetavaks meetodiks - räägi see kindlasti läbi oma lapsega tegelevate spetsialistidega, et olla kindel, et meie meetodid teineteist toetaksid ega teineteisele vastu ei töötaks. Vajadusel oleme alati valmis selgitama spetsialistidele oma lähenemist. Mujal maailmas on kuuljate beebidega viiplemist kasutatud juba aastakümneid (otsi näiteks märksõnaga “baby signing”). Eestis on meie programm ainus omataoline ning eesti viipekeelel põhinev, seega kui sul või su lapsel peaks olema kokkupuude mõne viipekeelse inimesega, võimaldavad meie õpetatud viiped teil omavahel lihtsamad jutud ära ajada. Programmi luues oleme konsulteerinud eesti viipekeele spetsialistidega.
Kui vana beebiga tundi tulla?


Meie programm on kahe-tasemeline. Algajate ehk beebide kursus on üldiselt mõeldud 6-12-kuustele beebidele. Võib alustada ka pisut varem ja võib tulla tundidesse ka pisut vanema kui 12-kuuse lapsega. Kui sul on selles osas kahtlusi, võta meiega ühendust ja räägime läbi. Beebiga viiplema hakata pole õigupoolest kunagi liiga vara või liiga hilja! Mudilaste kursus on mõeldud jätkukursusena ja sinna on oodatud algkursuse läbinud 1-2-aastased lapsed, kes juba tatsavad omal jalal ringi ja saavad aktiivselt tunni tegevustes kaasa lüüa.
Kas viiplevad lapsed hakkavad hiljem rääkima? Äkki lapsega viiplemine takistab kõne arengut?


Viibete kasutamine on hästi loomulik beebi arengu faas, kõik lapsed kasutavad žeste / viipeid mingil perioodil enne esimeste sõnade ilmumist. Oleme ju kõik näinud seda, kuidas laps tõstab käed üles, kui tahab emme/issi sülle või näitab näpuga asju, mida tahab saada. Samuti õpetame lastele ju lehvitama “tadaa”, kui keegi läheb ära või kui lahkume ise. Beebiviiplemine tugineb sellele samale beebide jaoks loomulikule arengufaasile ja toetab seda. Viiplemine ei ole beebide arengus eesmärk omaette vaid üks arenguetapp üldises kõne arengus, mis ajapikku tasapisi asendub sõnade ja lausetega. Hirm, et laps, kes õpib viiplema ei hakka rääkima, on sama asjatu kui näiteks hirm, et laps, kes lehvitab vanaemale “tadaa” ei hakkagi kunagi ütlema “Tadaa!” või “Head aega!”. Paralleelina võib tuua, et me ju ei pelga, et beebi, kes hakkab roomama ja käputama, ei õpiks hiljem käima - see on lihtsalt üks etapp, mis annab hea baasi edasiseks arenguks. Mujal maailmas on beebiviiplemist kasutatud juba alates 80-ndatest aastatest ning samuti seda palju keeleteadlaste poolt uuritud - pole leitud ühtegi seost viiplemise ja kõne hilinemise vahel. Pigem on uuringud leidnud beebiviiplemise positiivset mõju kõne arengule. Viibetega tõstame teatud märksõnu lauses lapse jaoks rohkem esile, ta märkab neid rohkem ning see aitab tal meie kõnet paremini jälgida ja mõista. Samuti on leitud, et pered, kes beebiviiplemist kasutavad pöörduvad lapse poole tihemini, üritavad leida lapsega suheldes rohkem silmsidet ning kordavad öeldut enam. Beebiviiplemisest on suur abi ka nende laste puhul, kes ehk loomuomaselt ongi pisut aeglasema kõne arenguga - sel juhul on lapsel olemas suurepärane tööriist, millega end väljendada ka siis kui sõnad veel nii ludinal ei tule! Kõnet toetavaid viipeid kasutavad eripedagoogid, logopeedid ja kõneterapeudid samuti oma töös kõne arengu toetamiseks.
Kas õpetate neid samu viipeid, mida kurdid / vaegkuuljad kasutavad?


Jah, Beebiviiplemise programmis kasutatavad viiped on 99% ulatuses eesti viipekeelest võetud. Mõned üksikud kohandused oleme beebide motoorikast lähtuvalt teinud ja need oleme läbi rääkinud viipekeele konsultantidega ning nende puhul alati mainime ka ära, et tegu pole päris viipekeelse viipega.

Põhimõtteliselt kui sul või su lapsel peaks kunagi olema kokkupuudet mõne eesti viipekeelse inimesega, siis on need viiped talle arusaadavad.
Olen hakanud beebiga juba mingeid viipeid kasutama, olles eelnevalt lugenud / vaadanud välismaiseid beebiviiplemise blogisid / videosid? Kas võin nende viibetega jätkata või mis nüüd saab?


Hästi mitmed tüüpilised esimesed viiped, mida beebidega kasutatakse (SÖÖMA, JOOMA, PIIM) on näiteks ameerika/briti ja eesti viipekeeles sarnased. Samas on enamik viipeid loomulikult erinevad (VEEL, OTSAS / LÄBI, KOER, KASS jne) - tegu on ju erinevate keeltega, täpselt nii nagu ükskõik millised teised keeled erinevad. Kõik oleneb sellest, millise perspektiiviga näed end beebiga viiplemas. Kui oled üles ehitanud juba märkimisväärse viibete hulga ja laps viipleb sulle aktiivselt ka vastu, siis on ilmselt mõistlik jääda juba kasutusel olevate viibete juurde. Kui aga olete alles protsessi alguses, siis julgustaksin küll "ümber kolima" eesti viipekeele viibete peale. Kindlasti ei soovita hakata keelesüsteeme kombineerima, sest väga ruttu jõuate ummikusse, kus tekivad nii-öelda false friends tüüpi viiped, mis ühes keeles tähendavad üht ja teises hoopis teist. Samuti võib juhtuda, et mingid viiped on omavahel liiga sarnased või hakkavad vahetusse minema ja nii on sul lõpuks keerulisem lapsest aru saada. Kui tahad hakata meie programmis osalema, siis on sul kindlasti lihtsam ka endal, kui kolid täiesti ümber eesti viipekeele peale. Eestis on päris oma, maailmas unikaalne ja igati teiste keeltega võrreldes sama kaunis ja sama väljendusrikas EESTI VIIPEKEEL - just samamoodi nagu on meil olemas oma eriline ja armas EESTI KEEL. Hoiame omasid! Ja oma keeli! Meie meelest oleks igati loogiline ja tore, kui Eesti beebid õpiksid eesti viipekeeles beebiviiplemist! Iial ei tea, millal su lapse mängukaaslaseks satub mõni eesti viipekeelt emakeelena kasutav laps - tore oleks ju siis kui nad teineteisest veidigi aru saaksid!
Kas eesti beebiviiplemise programmi viiped on samad, mis mujal maailmas baby signing programmides?


Ei ole. Igas keele- ja kultuuriruumis on erinev viipekeel ning eri riikides kasutatavad beebiviiplemise programmid põhinevad erinevatel viipekeeltel. Paljud baby signing programmid kasutavad ameerika viipekeelt ehk ASL või briti viipekeelt ehk BSL (aga on ka teiste riikide hispaania, prantsuse, austraalia, hiina jne programme), mõned kasutavad eripedagoogika metoodikast võetud kõnet toetavaid viipeid (nt brittide Makaton) ning osad on leiutanud üldse päris oma beebiviiplemise “viiped” või žestid. Beebi jaoks pole vahet, mis viibetega sa temaga suhtled - kasutusele võtab ta need ikka täpselt samamoodi. Ei saa ka öelda, et mõni viipekeel oleks beebile “lihtsam” õppida kui mõni teine. Selles suhtes on igaühel vabad käed valida nii nagu nende perele sobib. Küll aga oleme meie oma eesti Beebiviiplemise programmi luues võtnud vastu põhimõttelise otsuse kasutada meie päris oma ja erilist eesti viipekeelt ning soovitame seda ka kõigile teistele. 99% meie õpetatavatest viibetest on eesti viipekeelsed, üksikuid kohandusi oleme beebidele mõeldes teinud ning needki viipekeelsete inimestega konsulteeritult. Soovitame kõigil eesti beebiviiplejail (olenemata, kas oled meie programmis või teed seda omal käel) kasutada võtta oma peres kasutusele eesti viipekeelsed viiped. Nii nagu hoiame ja peame armsaks eesti keelt, nii on väärt hoidmist ja populariseerimist ka meie oma eesti viipekeel.
Mille poolest beebiviiplemine erineb viipekeeles viiplemisest?


Beebiviiplemises me ei õpi viipekeelt kui täielikku keelesüsteemi, mil on oma grammatika ja oma lauseehitus. Kuulja beebiga viibeldes saadame oma igapäevakõnet üksikute viipekeelsete viibetega, pannes lauses viipe juurde vaid kõige põhilisemale sõnale. Sellest täiesti piisab selleks, et kuulja laps saaks hakata ennast viibete abil väljendama! Lauludes-salmides viipleme veidi rohkem, küll aga kujutab see endast rohkem viibetega saadetud eesti keelt, mitte eesti viipekeeles täislausete moodustamist (viipekeele lauseehitus on teises järjekorras kui kirjakeeles). Oluline vahe on ka selles, et beebiviiplemises me alati räägime viiplemisega samal ajal, ehk ütleme sõna ja viipleme korraga. Kuulja beebiga viibeldes ei tohiks kunagi niiöelda “tummalt” või ilma kõneta viibelda - eesmärgiks on ju olla ikkagi kõnet toetav!
Kas beebiviiplemist saaks kasutada ka vaegkuuljate beebidega? Kas võiks seda kasutada kuulja lapsega, kellel on kõne hilinemine?


Kurtide ja vaegkuuljate beebide jaoks on oluline siiski õppida ära viipekeel kogu oma nüanssirikkuses ja väljendusvõimalustes - kui on eesmärk, et viipekeelest saaks selle lapse emakeel. Seega on neile vajalik mitte ainult üksikute viibete tutvustamine nagu me seda beebiviiplemises teeme, vaid suhtlus rikkalikus viipekeeles, soovitatavalt emakeelena viipekeelt kasutava ja kurtide kultuuritausta omava inimesega. Arvestada tuleb ka sellega, et meie tunnid sisaldavad laulmist, pillimängu ja muusikat. Meie tundides on samas osalenud kurtide perede kuuljaid lapsi, et pakkuda neile muusikalist ja kõnekeelset arendavat keskkonda. Samuti on tundides käinud kõrvaimplantaadiga kurte lapsi, kes tasapisi teevad tutvust helide maailmaga. Oluline on aga märkida, et see on nende laste jaoks lihtsalt lisavõimalus, mitte peamine viipekeelega kokkupuutepunkt või kõne arengu programm. Samuti rõhutame, et beebiviiplemine ei asenda logopeedide, eripedagoogide või teiste erialaspetsialistide tööd kuuljatele lastele, kellel ühel või teisel põhjusel on kõne arenguga probleeme! Jah, me võime teineteist hästi täiendada - ka paljud kõnearengu spetsialistid kasutavad kõnet toetavaid viipeid lapse kõne arendamiseks. Küll aga palume sellistel juhtudel enne konsulteerida oma lapsega tegelevate spetsialistidega, et olla kindlad, et viibete süsteem ja lähenemispõhimõtted, mida kasutame, täiendavad teineteist ega hakka teineteisele vastu töötama. Kui teiega tegeleval erialaspetsialistil on küsimusi / huvi beebiviiplemisest täpsemalt teada saada, oleme rõõmuga nõus temaga vestlema - võid anda talle meie telefoninumbri!
Kas veebikursuselt saadud info on piisav, et ise oma beebiga kodus viiplemist alustada ilma teie laulutundidesse tulemata? Elan kaugel ega saa teie tundides osaleda, kas veebikursusest piisab, et võiksin ikkagi beebiviiplemist oma lapsega proovida?


Jah! Veebikursustel räägime ära kõik kõige olulisema, millest lähtuda, kui oma lapsega beebiviiplemist tahad proovida. Õpime ära nii kõige esmasemad viiped kui ka kõik meie tavatundideski kasutatavad viiped. Räägime lahti ka selle, kuidas ja milliseid viipeid edaspidi juurde valida ja kust neid leida. Selgitame ka seda, mida silmas pidada, et beebiviiplemine oleks ikka kõne arengut toetav ja mitte takistav ning anname sulle realistliku ettekujutuse ja ootused beebiviiplemise protsessist üldiselt, selleks, et saaksid uuele harjumusele mõnusa hoo sisse ning oleksid sel teekonnal võimalikult edukas!
Kasutan beebiga juba mõningaid viipeid ja ta viipleb üht-teist ka vastu? Kas veebikursusel / beebiviiplemise tundidel on enam mõtet?


Usume, et meie programmis osalemine annab kindlasti hea kindlustunde, kas oled õigel teel ja kas oled ikka kõigile beebiviiplemise printsiipidele korralikult tähelepanu pööranud. Samuti inspireerib see ehk nägema beebiviiplemise protsessi laiemat perspektiivi ja tundma ära beebi viiplemise arengufaase. Beebiga viiplemine ei pruugi piirduda vaid 3-5 viipe tutvustamisega - beebide suhtluspotentsiaal on võrreldamatult palju suurem! Kui su laps on juba ka vastu viiplema hakanud ehk siis aru saanud "kuidas see värk käib", siis oleks tegelikult rumalus jätta kasutamata võimalus anda talle palju laiem tööriistakast kui vaid paar-kolm viibet! Piire siin tegelikult ei ole - on lapsi, kes on omandanud esimese paari eluaasta jooksul kümnete kui mitte sadade viibete suuruse "sõnavara". Tavaline on ka see, et need kõige esimesed viiped (nagu SÖÖMA, JOOMA, VEEL) ei ole sugugi need, mis lõpuks laste kõige lemmikumateks ja enimkasutatavamateks kujuneksid - kui sa ainult nende juurde jääd, siis ei saa sa kunagi teada, mida kõike muud huvitavat su laps märkas ja oleks tahtnud sinuga jagada! Beebiviiplemise programmi tulek annab sulle aga väga toreda võimaluse panna suur hulk viipeid kokku toimima erinevate laulude, mängituste, salmikeste ja lapsele eakohaste tegevustega. Samuti on see hea võimalus kohtuda teiste sarnaselt mõtlevate lapsevanematega, inspireeruda teineteise kogemustest ning tunda end osana laiemast beebiviiplejate kogukonnast.