top of page

Mis on beebiviiplemine?

Beebiviiplemine on ühest küljest beebide muusikaring, kus õpime läbi laulude, tantsude, pillimängu ja salmikeste eesti viipekeele viipeid. Teisalt on see eriline suhtlusviis, mis aitab sul saavutada oma lapsega veelgi parema kontakti ning anda talle võimaluse ennast väljendada juba enne rääkima hakkamist! Viipeid kasutad igapäevaelu käigus beebiga askeldades ning õige pea muutub see loomulikuks osaks teie omavahelisest suhtlusest. 

Beebiviiplemine on eesti viipekeelel põhinev eestikeelne programm, mis koosneb 10-tunnilistest kursustest ja veebitoest. Programmi muusikaline ja sisuline pool on seotud eesti folklooripärandiga, tundide ülesehituses on arvestatud beebide ja väikelaste arengupsühholoogiat ning konsulteeritud eesti viipekeele ekspertidega. 

Programm on mõeldud tavapärase arenguga kuuljatele lastele, aga beebiviiplemisest on abi leidnud ka pered, kelle laste kõne areng vajab lisatoetust. Kui sul on kahtlusi, kas sinu lapsele beebiviiplemine sobib, võta julgesti meiega ühendust ja räägime läbi.

NT_009.jpg

Miks beebiga viibelda?

Kas teadsid, et beebid on võimelised meiega suhtlema ammu enne rääkima hakkamist? Laps ütleb oma esimesed sõnad tavaliselt umbes aastaselt. Kui aga kuuljate lastega kasutada lisaks tavapärasele kõnele ka viipeid, võivad esimesed teadlikult tehtud ja tähendust kandvad viiped ilmuda lapse “kõnesse” juba 8-9-kuuselt, mõnel juhul veelgi varem!

Viibete kasutamine võimaldab beebidel, kes veel ei räägi, suhelda oma vanemate ja teiste pereliikmetega ning väljendada oma vajadusi ja soove. Näiteks saab laps anda märku, kui ta soovib süüa või juua, või juhtida meie tähelepanu asjadele, mis teda köidavad ja mida nad tahavad meiega jagada. Ta võib jagada seda, et kuulis linnukest akna taga laulmas, nägi naabri kassi  õues jalutamas või küsida emalt abi lemmikauto üles otsimiseks. Andes beebidele võimaluse end viibetega väljendada, saame harukordse sissevaate sellesse, milline on nende maailm ning mis on neile oluline. See on võimalus kogeda suurt suhtlusrõõmu ja tugevat sidet oma lapsega!

Beebidega viiplemine aitab ka edukalt ületada seda frustreerivat aega, mil lapse passiivne sõnavara (ehk meie öeldust aru saamine) ja arusaamine maailmast on juba üksjagu suur, aga kõneaparatuur veel suhteliselt ebaküps ning võime end teistele selgeks teha piiratud. Beebiviiplemine annabki lapsele eneseväljenduse võimaluse ajaks kui ta veel korralikult kõneleda ei oska, ent tegelikult tahaks seda juba teha (meenutage ise, kui raske on reisil olles kohalikult kõneldava keele oskuseta toime tulla!).

Miks beebiga viibelda?

Beebiviiplemine annab:

❤ Suhtlusrõõmu igale teie pere liikmele lapsest vanavanemateni.

❤ Sissevaate beebi maailma - mis teda köidab, mida ta üldse märkab, mida mäletab, mis teda kõnetab.

❤ Tugevama kiindumussuhte – laps kogeb varakult, et teda mõistetakse, temast saadakse aru, ta saab oma vajadusi meile väljendada ja neid kuulatakse.

❤ Lapsesõbraliku, beebidele eakohase ja nende arengut arvestava koosolemise viisi. Beebiviiplemise tunnid on rahuliku tempoga ja turvaliselt tuttava tunnist tundi korduva ülesehitusega ning seal kostuvad pillihelid loomulikud ja heakõlalised.

❤ Toetuse rahumeelse ja positiivse vanemluse rakendamiseks – julguse rahumeelselt piire seada, lapse iseseisvust toetada ja tema tundeid arvestada.


❤ Armastuse muusika vastu ja kooslaulmise kultuuri kogemise võimaluse. Beebiviiplemise tundides osalemine annab beebile võimaluse mitmekülgselt kogeda lapsevanema häält ja julgustab lapsevanemaid lauluga toetama ka igapäevarutiine.

❤ Võimaluse ennast lapsevanemana harida, õppida uusi asju ja end nendes proovile panna. Muuhulgas väärtustab Beebiviiplemine eesti viipekeelt ja teadvustab viipekeele olulisust maailmas.

❤ Kogukonna, kellega nädalast nädalasse tundides kohtuda ja Facebooki-grupis kogemusi-edusamme jagada.

Beebiviiplemine annab...
NT_025.jpg
Korduma kippuvad küsimused
 • Mis on beebiviiplemine?
  Beebiviiplemine on ühest küljest beebide muusikaring, kus õpime läbi laulude, tantsude, pillimängu ja salmikeste eesti viipekeele viipeid. Laiemalt võttes on see aga beebiga suhtlemise viis, mida saad rakendada oma igapäevaelu käigus. Nii toetad lapse varast eneseväljendust, kõne ja suhtlusoskuste arengut. Tänu viibetele saad lapse soovidest-vajadustest paremini aru juba enne esimesi sõnu ning ka siis kui sõnakatsetused juba tulema hakkavad kuid kõne veel päris arusaadav pole. Vaata 3-minutilist tutvustust siit. Loe pikemalt siit.
 • Kellele beebiviiplemine mõeldud on?
  Beebiviiplemist võib kasutada kõigi tavaarenguga lastega. See pole kuulmishäirega või muu erivajadusega lastega kasutatav teraapia vaid vahva tegevus, mida võib iga lapsevanem oma lapsega teha. Meie grupitunnid on idee poolest mõeldud kõigile lastele. Kui su laps vajaks logopeedilist sekkumist või tal esineb kõne hilinemine või mõni muu erivajadus, pead teadvustama, et beebiviiplemine ei asenda kõneteraapiat või logopeedilist tööd, samuti ei õpeta me kurtidele/vaegkuuljatele viipekeelt (lausete moodustamist ja kogu muud terviklikku keelesüsteemi). Küll aga võivad meie tunnid olla teiste lähenemiste kõrval heaks toetavaks meetodiks - räägi see kindlasti läbi oma lapsega tegelevate spetsialistidega, et olla kindel, et meie meetodid teineteist toetaksid ega teineteisele vastu ei töötaks. Vajadusel oleme alati valmis spetsialistidele oma lähenemist selgitama. Mitmed eripedagoogid ja logopeedid pooldavad samuti kõnet toetavate viibete kasutamist. Mujal maailmas on kuuljate beebidega viiplemist kasutatud juba aastakümneid (otsi näiteks märksõnaga “baby signing”). Eestis on meie programm ainus omataoline ning eesti viipekeelel põhinev, seega kui sul või su lapsel peaks olema kokkupuude mõne viipekeelse inimesega, on meil õpitud viiped neile arusaadavad. Programmi luues oleme konsulteerinud eesti viipekeele spetsialistidega.
 • Kui vana beebiga tundi tulla?
  Beebiviiplemise programm on loodud kolmetasandilisena: 🔸 3-6-kuulised lapsed PISIBEEBIDE kursustel (loomisel kevadel 2023) 🔸 6-14-kuulised lapsed BEEBIDE kursustel 🔸 12-24-kuulised lapsed MUDILASTE kursustel Need vanusevahemikud lihtsalt orientiiriks - kui su laps on veidi noorem või vanem, siis võid siiski julgesti liituda. Beebiga viiplema hakata pole õigupoolest kunagi liiga vara või liiga hilja! Väga pisikesega alustades pead lihtsalt varuma rohkelt kannatlikkust ja järjepidevust, et oodata ära lapse poolsed esimesed viiped. Suurema lapsega alustades tulevad tulemused pisut kiiremini. Mudilaste kursus on mõeldud jätkukursusena ja sinna on oodatud algkursuse läbinud 1-2-aastased lapsed, kes juba tatsavad omal jalal ringi ja saavad aktiivselt tunni tegevustes kaasa lüüa.
 • Millist gruppi valida?
  Beebiviiplemise programm on loodud kolmetasandilisena: 🔸 3-6-kuulised lapsed PISIBEEBIDE kursustel (loomisel kevadel 2023) 🔸 6-14-kuulised lapsed BEEBIDE kursustel 🔸 12-24-kuulised lapsed MUDILASTE kursustel Need vanusevahemikud lihtsalt orientiiriks - kui su laps on veidi noorem või vanem, siis võid siiski julgesti liituda. Viiplemiseks pole kunagi liiga vara või liiga hilja! Väga pisikesega alustades pead lihtsalt varuma rohkelt kannatlikkust ja järjepidevust, et oodata ära lapse poolsed esimesed viiped. Suurema lapsega alustades tulevad tulemused pisut kiiremini. MUDILASTE kursustel osalemise eeldus on BEEBIDE kursuse läbimine (kui registreerumislehel pole just teisiti märgitud). Mudilaste tundidesse ootame eelkõige neid põnne, kes juba rohkem omal jalal ringi tatsavad ning soovivad tunni tegevustes aktiivsemalt kaasa lüüa. Kui su laps pole veel selles eas, siis on igati okei tulla ka teist korda beebide kursusele ning seejärel liikuda mudilaste tasemele edasi.
 • Kas viiplevad lapsed hakkavad hiljem rääkima? Äkki lapsega viiplemine takistab kõne arengut?
  Viibete kasutamine on hästi loomulik beebi arengu faas, kõik lapsed kasutavad žeste / viipeid mingil perioodil enne esimeste sõnade ilmumist. Oleme ju kõik näinud seda, kuidas laps tõstab käed üles, kui tahab emme/issi sülle või näitab näpuga asju, mida tahab saada. Samuti õpetame lastele lehvitama “tadaa”, kui keegi läheb ära või kui lahkume ise. Just sama lihtne ja loomulik on ka lapsele muude viibete õpetamine! Beebiviiplemine tugineb sellele samale beebide jaoks loomulikule arengufaasile ja toetab seda. Viiplemine ei ole beebide arengus eesmärk omaette vaid üks arenguetapp üldises kõne arengus, mis ajapikku tasapisi asendub sõnade ja lausetega. Hirm, et laps, kes õpib viiplema ei hakka rääkima, on sama asjatu kui näiteks hirm, et laps, kes lehvitab vanaemale “tadaa” ei hakkagi kunagi ütlema “Tadaa!” või “Head aega!”. Paralleelina võib tuua, et me ju ei pelga, et beebi, kes hakkab roomama ja käputama, ei õpiks hiljem käima - see on lihtsalt üks etapp, mis annab hea baasi edasiseks arenguks. Mujal maailmas on beebiviiplemist kasutatud juba alates 80-ndatest aastatest ning samuti seda keeleteadlaste poolt uuritud - pole leitud ühtegi seost viiplemise ja kõne hilinemise vahel. Pigem on uuringud leidnud beebiviiplemise positiivset mõju kõne arengule. Viibetega tõstame teatud märksõnu lauses lapse jaoks rohkem esile, ta märkab neid rohkem ning see aitab tal meie kõnet paremini jälgida ja mõista. Samuti on leitud, et pered, kes beebiviiplemist kasutavad pöörduvad lapse poole tihemini, üritavad leida lapsega suheldes rohkem silmsidet ning kordavad öeldut enam. Beebiviiplemine õpetab sind ka palju tähelepanelikumalt jälgima oma lapse esimesi suhtluskatseid ning tugevdab teie omavahelist kontakti. Kui sinu lapse peakski loomuomaselt olema pisut aeglasema kõne arenguga, on beebiviiplemisest sel puhul just väga palju abi - lapsel on vähemasti olemas tööriist, millega end väljendada ka siis kui sõnad veel nii ludinal ei tule! Kõnet toetavaid viipeid kasutavad ka eripedagoogid, logopeedid ja kõneterapeudid oma töös kõne arengu toetamisel.
 • Kas eesti beebiviiplemise programmi viiped on samad, mis mujal maailmas baby signing programmides?
  Ei ole. Igas keele- ja kultuuriruumis on erinev viipekeel ning eri riikides kasutatavad beebiviiplemise programmid põhinevad erinevatel viipekeeltel. Paljud baby signing programmid kasutavad ameerika viipekeelt ehk ASL või briti viipekeelt ehk BSL (aga on ka teiste riikide hispaania, prantsuse, austraalia, hiina jne programme), mõned kasutavad eripedagoogika metoodikast võetud kõnet toetavaid viipeid (nt brittide Makaton) ning osad on leiutanud üldse päris oma beebiviiplemise “viiped” või žestid. Beebi jaoks pole vahet, mis viibetega sa temaga suhtled - kasutusele võtab ta need ikka täpselt samamoodi. Ei saa ka öelda, et mõni viipekeel oleks beebile “lihtsam” õppida kui mõni teine. Selles suhtes on igaühel vabad käed valida nii nagu nende perele sobib. Küll aga oleme meie oma eesti Beebiviiplemise programmi luues võtnud vastu põhimõttelise otsuse kasutada meie päris oma ja erilist eesti viipekeelt ning soovitame seda ka kõigile teistele. 99% meie õpetatavatest viibetest on eesti viipekeelsed, üksikuid kohandusi oleme beebidele mõeldes teinud ning needki viipekeelsete inimestega konsulteeritult. Soovitame kõigil eesti beebiviiplejail (olenemata, kas oled meie programmis või teed seda omal käel) kasutada võtta oma peres kasutusele eesti viipekeelsed viiped. Nii nagu hoiame ja peame armsaks eesti keelt, nii on väärt hoidmist ja populariseerimist ka meie oma eesti viipekeel.
 • Kas õpetate neid samu viipeid, mida kurdid / vaegkuuljad kasutavad?
  Jah, Beebiviiplemise programmis kasutatavad viiped on 99% ulatuses eesti viipekeelest võetud. Mõned üksikud kohandused oleme beebide motoorikast lähtuvalt teinud ja need oleme läbi rääkinud viipekeele konsultantidega ning nende puhul alati mainime ka ära, et tegu pole päris viipekeelse viipega. Põhimõtteliselt kui sul või su lapsel peaks kunagi olema kokkupuudet mõne eesti viipekeelse inimesega, siis on need viiped talle arusaadavad.
 • Olen hakanud beebiga juba mingeid viipeid kasutama, olles eelnevalt lugenud / vaadanud välismaiseid beebiviiplemise blogisid / videosid? Kas võin nende viibetega jätkata või mis nüüd saab?"
  Hästi mitmed tüüpilised esimesed viiped, mida beebidega kasutatakse (SÖÖMA, JOOMA, PIIM) on näiteks ameerika/briti ja eesti viipekeeles sarnased. Samas on enamik viipeid loomulikult erinevad (VEEL, OTSAS / LÄBI, KOER, KASS jne) - tegu on ju erinevate keeltega, täpselt nii nagu ükskõik millised teised keeled erinevad. Kõik oleneb sellest, millise perspektiiviga näed end beebiga viiplemas. Kui oled üles ehitanud juba märkimisväärse viibete hulga ja laps viipleb sulle aktiivselt ka vastu, siis on ilmselt mõistlik jääda juba kasutusel olevate viibete juurde. Kui aga olete alles protsessi alguses, siis julgustaksin küll "ümber kolima" eesti viipekeele viibete peale. Kindlasti ei soovita hakata keelesüsteeme kombineerima, sest väga ruttu jõuate ummikusse, kus tekivad nii-öelda false friends tüüpi viiped, mis ühes keeles tähendavad üht ja teises hoopis teist. Samuti võib juhtuda, et mingid viiped on omavahel liiga sarnased või hakkavad vahetusse minema ja nii on sul lõpuks keerulisem lapsest aru saada. Kui tahad hakata meie programmis osalema, siis on sul kindlasti lihtsam ka endal, kui kolid täiesti ümber eesti viipekeele peale. Eestis on päris oma, maailmas unikaalne ja igati teiste keeltega võrreldes sama kaunis ja sama väljendusrikas EESTI VIIPEKEEL - just samamoodi nagu on meil olemas oma eriline ja armas EESTI KEEL. Hoiame omasid! Ja oma keeli! Meie meelest oleks igati loogiline ja tore, kui Eesti beebid õpiksid eesti viipekeeles beebiviiplemist! Iial ei tea, millal su lapse mängukaaslaseks satub mõni eesti viipekeelt emakeelena kasutav laps - tore oleks ju siis kui nad teineteisest veidigi aru saaksid!
 • Mille poolest beebiviiplemine erineb viipekeeles viiplemisest?
  Beebiviiplemises me ei õpi viipekeelt kui täielikku keelesüsteemi, mil on oma grammatika ja oma lauseehitus. Kuulja beebiga viibeldes saadame oma igapäevakõnet üksikute viipekeelsete viibetega, pannes lauses viipe juurde vaid kõige põhilisemale sõnale. Sellest täiesti piisab selleks, et kuulja laps saaks hakata ennast viibete abil väljendama! Lauludes-salmides viipleme veidi rohkem, küll aga kujutab see endast rohkem viibetega saadetud eesti keelt, mitte eesti viipekeeles täislausete moodustamist (viipekeele lauseehitus on teises järjekorras kui kirjakeeles). Oluline vahe on ka selles, et beebiviiplemises me alati räägime viiplemisega samal ajal, ehk ütleme sõna ja viipleme korraga. Kuulja beebiga viibeldes ei tohiks kunagi niiöelda “tummalt” või ilma kõneta viibelda - eesmärgiks on ju olla ikkagi kõnet toetav!
 • Kas beebiviiplemist saaks kasutada ka vaegkuuljate beebidega? Kas võiks seda kasutada kuulja lapsega, kellel on kõne hilistumine?
  Kurtide ja vaegkuuljate beebide jaoks on oluline siiski õppida ära viipekeel kogu oma nüanssirikkuses ja väljendusvõimalustes - kui on eesmärk, et viipekeelest saaks selle lapse emakeel. Seega on neile vajalik mitte ainult üksikute viibete tutvustamine nagu me seda beebiviiplemises teeme, vaid suhtlus rikkalikus viipekeeles, soovitatavalt emakeelena viipekeelt kasutava ja kurtide kultuuritausta omava inimesega. Arvestada tuleb ka sellega, et meie tunnid sisaldavad laulmist, pillimängu ja muusikat. Meie tundides on samas osalenud kurtide perede kuuljaid lapsi, et pakkuda neile muusikalist ja kõnekeelset arendavat keskkonda. Samuti on tundides käinud kõrvaimplantaadiga kurte lapsi, kes tasapisi teevad tutvust helide maailmaga. Oluline on aga märkida, et see on nende laste jaoks lihtsalt lisavõimalus, mitte peamine viipekeelega kokkupuutepunkt või kõne arengu programm. Samuti rõhutame, et beebiviiplemine ei asenda logopeedide, eripedagoogide või teiste erialaspetsialistide tööd kuuljatele lastele, kellel ühel või teisel põhjusel on kõne arenguga probleeme! Jah, me võime teineteist hästi täiendada - ka paljud kõnearengu spetsialistid kasutavad kõnet toetavaid viipeid lapse kõne arendamiseks. Küll aga palume sellistel juhtudel enne konsulteerida oma lapsega tegelevate spetsialistidega, et olla kindlad, et viibete süsteem ja lähenemispõhimõtted, mida kasutame, täiendavad teineteist ega hakka teineteisele vastu töötama. Kui teiega tegeleval erialaspetsialistil on küsimusi / huvi beebiviiplemisest täpsemalt teada saada, oleme rõõmuga nõus temaga vestlema - võid anda talle meie telefoninumbri!
 • Kas veebikursuselt saadud info on piisav, et ise oma beebiga kodus viiplemist alustada ilma teie laulutundidesse tulemata? Elan kaugel ega saa teie tundides osaleda, kas veebikursusest piisab, et võiksin ikkagi beebiviiplemist oma lapsega proovida?"
  Jah! Veebikursustel räägime ära kõik kõige olulisema, millest lähtuda, kui oma lapsega beebiviiplemist tahad proovida. Õpime ära nii kõige esmasemad viiped kui ka kõik meie tavatundideski kasutatavad viiped. Räägime lahti ka selle, kuidas ja milliseid viipeid edaspidi juurde valida ja kust neid leida. Selgitame ka seda, mida silmas pidada, et beebiviiplemine oleks ikka kõne arengut toetav ja mitte takistav ning anname sulle realistliku ettekujutuse ja ootused beebiviiplemise protsessist üldiselt, selleks, et saaksid uuele harjumusele mõnusa hoo sisse ning oleksid sel teekonnal võimalikult edukas!
 • Kasutan beebiga juba mõningaid viipeid ja ta viipleb üht-teist ka vastu? Kas veebikursusel / beebiviiplemise tundidel on enam mõtet?
  Usume, et meie programmis osalemine annab kindlasti hea kindlustunde, kas oled õigel teel ja kas oled ikka kõigile beebiviiplemise printsiipidele korralikult tähelepanu pööranud. Samuti inspireerib see ehk nägema beebiviiplemise protsessi laiemat perspektiivi ja tundma ära beebi viiplemise arengufaase. Beebiga viiplemine ei pruugi piirduda vaid 3-5 viipe tutvustamisega - beebide suhtluspotentsiaal on võrreldamatult palju suurem! Kui su laps on juba ka vastu viiplema hakanud ehk siis aru saanud "kuidas see värk käib", siis oleks tegelikult rumalus jätta kasutamata võimalus anda talle palju laiem tööriistakast kui vaid paar-kolm viibet! Piire siin tegelikult ei ole - on lapsi, kes on omandanud esimese paari eluaasta jooksul kümnete kui mitte sadade viibete suuruse "sõnavara". Tavaline on ka see, et need kõige esimesed viiped (nagu SÖÖMA, JOOMA, VEEL) ei ole sugugi need, mis lõpuks laste kõige lemmikumateks ja enimkasutatavamateks kujuneksid - kui sa ainult nende juurde jääd, siis ei saa sa kunagi teada, mida kõike muud huvitavat su laps märkas ja oleks tahtnud sinuga jagada! Beebiviiplemise programmi tulek annab sulle aga väga toreda võimaluse panna suur hulk viipeid kokku toimima erinevate laulude, mängituste, salmikeste ja lapsele eakohaste tegevustega. Samuti on see hea võimalus kohtuda teiste sarnaselt mõtlevate lapsevanematega, inspireeruda teineteise kogemustest ning tunda end osana laiemast beebiviiplejate kogukonnast.
bottom of page