top of page

Beebiviiplemise õppekavad ja õppekorralduse alused

Beebiviiplemine OÜ (reg 14639912) ja MTÜ Suhtlus Enne Sõnu (reg 80623413) (edaspidi ühisnimetusena Beebiviiplemine) on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis täiskasvanute täiendkoolituse pakkujana.

MTÜ Suhtlus Enne Sõnu korraldab kursusi Tallinna ja Harjumaa peredele.
Beebiviiplemine OÜ korraldab kursusi ülejäänud Eestis (Tartu, Võru, Pärnu jne).

 

Mõlemad organisatsioonid lähtuvad oma tegevuse korraldamisel samadest põhimõtetest, õppekorralduse ja õppekvaliteedi tagamise alustest ning viivad koolitusi läbi samade õppekavade alusel.
 

Koolituste ÕPPEKAVAD leiad alljärgnevatelt viidetelt:

Meie koolitajate nimed ja kvalifikatsiooni leiad sektsioonist MEIE ÕPETAJAD.

Kõik kursuste läbinud saavad peale kursuse lõppu tõendi koolituse läbimise kohta. Kord aastas 1. veebruariks edastame kõigi kursustel osalenute kohta andmed Maksu- ja Tolliametile.

 

Pane tähele, et oleksid registreerudes jätnud meile kursuse eest tasunud inimese nime ja isikukoodi! Küsimuste korral kirjuta beebiviiplemine@gmail.com

bottom of page