Search

Korduma kippuvad küsimused... ja vastused!

Oleme kogunud siia kokku mõningad küsimused, millega meie poole sageli pöördutud...

ON SUL VEEL MISKIT, MILLE ÜLE OLED JUURELNUD? Jäta kommentaar! Ehk on keegi teine just sama asja mõelnud - saate mõlemad vastuse!Mis on beebiviiplemine?

Beebiviiplemine on ühest küljest beebide muusikaring, kus õpime läbi laulude, tantsude, pillimängu ja salmikeste Eesti viipekeele viipeid. Laiemalt võttes on see aga beebiga suhtlemise viis, mida saad rakendada oma igapäevaelu käigus. Nii toetad lapse varast eneseväljendust ning tänu sellele, saad lapse soovidest-vajadustest paremini aru.Vaata 3-minutilist tutvustust siit: https://youtu.be/sJu_qiJlX1M

Loe pikemalt siit: https://www.facebook.com/notes/beebiviiplemine/mis-on-beebiviiplemine/1226708034171165/


Kui vana beebiga tundi tulla?

Meie programm on kahe-tasemeline. Algajate ehk beebide kursus on üldiselt mõeldud 6-12-kuustele beebidele. Võib alustada ka pisut varem ja võib tulla tundidesse ka pisut vanema kui 12-kuuse lapsega, kui sul on selles osas kahtlusi, võta meiega ühendust ja räägime läbi.Mudilaste kursus on mõeldud jätkukursusena ja sinna on oodatud algkursuse läbinud 1-2-aastased lapsed, kes juba tatsavad omal jalal ringi ja saavad aktiivselt tunni tegevustes kaasa lüüa.


Kas viiplevad lapsed hakkavad hiljem rääkima? Äkki lapsega viiplemine takistab kõne arengut?

Viibete kasutamine on hästi loomulik beebi arengu faas, kõik lapsed kasutavad žeste / viipeid mingil perioodil enne esimeste sõnade ilmumist. Oleme ju kõik näinud seda, kuidas laps tõstab käed üles, kui tahab emme/issi sülle või näitab näpuga asju, mida tahab saada. Samuti õpetame lastele ju lehvitama “tadaa”, kui keegi läheb ära või kui lahkume ise.

Beebiviiplemine tugineb sellele samale beebide jaoks loomulikule arengufaasile ja toetab seda. Hirm, et laps, kes õpib viiplema on sama asjatu kui näiteks hirm, et laps, kes lehvitab vanaemale “tadaa” ei hakkagi kunagi ütlema “Tadaa!” või “Head aega!”. Mujal maailmas on beebiviiplemist kasutatud juba alates 80-ndatest aastatest ning samuti seda väga palju keeleteadlaste poolt uuritud ning pole leitud ühtegi seost viiplemise ja kõne hilinemise vahel. Pigem on üksikud uuringud leidnud beebiviiplemise positiivset mõju kõne arengule. Samuti on beebiviiplemisest väga suur abi just nende laste puhul, kes ehk loomuomaselt ongi pisut aeglasema kõne arenguga - sel juhul on lapsel olemas suurepärane tööriist, millega end väljendada ka siis kui sõnad veel nii ludinal ei tule!


Kas õpetate neid samu viipeid, mida kurdid / vaegkuuljad kasutavad?

Jah, Beebiviiplemise programmis kasutatavad viiped on 99% ulatuses täiesti üks-ühele eesti viipekeelest võetud. Paar üksikut kohandust oleme teinud ja need oleme läbi rääkinud viipekeele konsultandi ja ühe eesti viipekeelse perekonnaga ning nende puhul alati mainin ka ära, et tegu pole päris viipekeelse viipega. Põhimõtteliselt kui sul või su lapsel peaks kunagi olema kokkupuudet mõne eesti viipekeelse inimesega, siis on need viiped talle arusaadavad.


Olen hakanud beebiga juba mingeid viipeid kasutama, olles eelnevalt lugenud / vaadanud välismaiseid beebiviiplemise blogisid / videosid? Kas võin nende viibetega jätkata või mis nüüd saab?

Hästi mitmed tüüpilised esimesed viiped, mida beebidega kasutatakse (SÖÖMA, JOOMA, PIIM) on näiteks ameerika ja eesti viipekeeles sarnased. Samas on enamik viipeid loomulikult erinevad (VEEL, OTSAS / LÄBI, KOER, KASS jnejnejne) - tegu on ju erinevate keeltega, täpselt nii nagu ükskõik millised teised keeled erinevad. Kõik oleneb sellest, millise perspektiiviga näed end beebiga viiplemas. Kui oled üles ehitanud juba märkimisväärse viibete hulga ja laps viipleb sulle aktiivselt ka vastu, siis on ilmselt mõistlik jääda juba kasutusel olevate viibete juurde. Kui aga olete alles protsessi alguses, siis julgustaksin küll "ümber kolima" eesti viipekeele viibete peale. Kindlasti ei soovita hakata keelesüsteeme miksima, sest väga ruttu jõuate ummikusse, kus tekivad niiöelda "false friends" tüüpi viiped, mis ühes keeles tähendavad üht ja teises hoopis teist... samuti võib juhtuda, et mingid viiped on omavahel liiga sarnased või hakkavad vahetusse / sassi minema ja nii on sul lõpuks lapsest aru saada keerulisem. Kui tahad hakata käima meie lauluringides, siis on sul kindlasti lihtsam ka endal, kui kolid täiesti ümber eesti viipekeele peale.Eestis on päris oma, maailmas unikaalne ja igati teiste keeltega võrreldes sama kaunis ja sama väljendusrikas EESTI VIIPEKEEL - just samamoodi nagu on meil olemas oma eriline ja armas EESTI KEEL. Hoiame omasid! Ja oma keeli!Meie meelest oleks igati loogiline ja tore, kui Eesti beebid õpiksid eesti viipekeeles beebiviiplemist! Iial ei tea, millal su lapse mängukaaslaseks satub mõni eesti viipekeelt emakeelena kasutav laps - tore oleks ju siis kui nad teineteisest natukegi aru saaksid!


Mille poolest Beebiviiplemine erineb viipekeeles viiplemisest?

Beebiviiplemises me ei õpi viipekeelt kui täielikku keelesüsteemi, mil on oma grammatika ja oma lauseehitus. Kuulja beebiga viibeldes saadame oma igapäevakõnet üksikute viipekeelsete viibetega, pannes lauses viipe juurde vaid kõige põhilisemale sõnale. Sellest täiesti piisab selleks, et kuulja laps saaks hakata ennast viibete abil väljendama! Lauludes-salmides viipleme veidi rohkem, küll aga kujutab see endast rohkem viibetega saadetud eesti keelt, mitte eesti viipekeeles täislausete moodustamist. Oluline vahe on ka selles, et beebiviiplemises me alati räägime viiplemisega samal ajal, ehk ütleme sõna ja viipleme korraga. Kuulja beebiga viibeldes ei tohiks kunagi niiöelda “tummalt” või ilma kõneta viibelda - eesmärgiks on ju olla ikkagi kõnet toetav!


Kas Beebiviiplemist saaks kasutada ka vaegkuuljate beebidega? Kas võiks seda kasutada kuulja lapsega, kellel on kõne hilinemine?

Kurtide ja vaegkuuljate beebide jaoks ei ole beebiviiplemisel, sellisel kujul nagu meie seda kasutame, mõtet. Nende jaoks on oluline siiski õppida ära viipekeel kogu oma nüanssirikkuses ja väljendusvõimalustes - viipekeelest saab ju selle lapse emakeel. Seega on neile vajalik hoopis teistsugune lähenemine. Samuti rõhutame, et beebiviiplemine ei asenda kuuljatele lastele, kellel ühel või teisel põhjusel on kõne arenguga probleeme, logopeedide, eripedagoogide või teiste erialaspetsialistide tööd! Jah, me võime teineteist hästi täiendada - ka paljud kõnearengu spetsialistid kasutavad kõnet toetavaid viipeid lapse kõne arendamiseks. Küll aga palume sellistel juhtudel enne konsulteerida oma lapsega tegelevate spetsialistidega, et olla kindlad, et viibete süsteem ja lähenemispõhimõtted, mida kasutame, täiendavad teineteist ega hakka teineteisele vastu töötama. Kui teiega tegeleval erialaspetsialistil on küsimusi / huvi beebiviiplemisest täpsemalt teada saada, oleme rõõmuga nõus temaga vestlema - võid anda talle meie telefoninumbri!


Kas veebiseminarilt saadud info on piisav, et ise oma beebiga asja edasi teha ilma teie laulutundidesse tulemata? Elan kaugel ega saa teie tundides osaleda, kas veebiseminarist piisab, et võiksin ikkagi beebiviiplemist oma lapsega proovida?

Jah! Veebiseminaris räägingi ära kõik kõige olulisema, millest lähtuda, kui oma lapsega beebiviiplemist tahad proovida. Näitan ära kõige esmasemad viiped, millest alustada, räägin lahti ka selle, kuidas ja milliseid viipeid edaspidi juurde valida ja kust neid leida. Räägin ka sellest, mida silmas pidada, et beebiviiplemine oleks ikka kõne arengut toetav ja mitte takistav. Ja lõpuks olen olemas kogu augustikuu jooksul seminaril osalejate jaoks toeks ja lisainfoks, et saaksid kuu ajaga uuele harjumusele mõnusa hoo sisse ja edaspidi omal käel igati hakkama!


Kasutan beebiga juba mõningaid viipeid ja ta viipleb üht-teist ka vastu? Kas veebiseminaril / beebiviiplemise kursustel on enam mõtet?

Ma usun, et veebiseminar annab kindlasti hea kindlustunde, kas oled õigel teel ja kas oled ikka kõigile beebiviiplemise printsiipidele korralikult tähelepanu pööranud. Samuti inspireerib see ehk nägema beebiviiplemise protsessi laiemat perspektiivi ja tundma ära beebi viiplemise arengufaase. Beebiga viiplemine ei pruugi piirduda vaid 3-5 viipe tutvustamisega - beebide suhtluspotentsiaal on võrreldamatult palju suurem! Kui su laps on juba ka vastu viiplema hakanud ehk siis aru saanud "kuidas see värk käib", siis oleks tegelikult rumalus jätta kasutamata võimalus anda talle palju laiem tööriistakast kui vaid paar-kolm viibet! Piire siin tegelikult ei ole - on lapsi, kes on omandanud esimese paari eluaasta jooksul kümnete kui mitte sadade viibete suuruse "sõnavara". Tavaline on ka see, et need kõige esimesed viiped (nagu SÖÖMA, JOOMA, VEEL) ei ole sugugi need, mis lõpuks laste kõige lemmikumateks ja enimkasutatavamateks kujuneksid - kui sa ainult nende juurde jääd, siis ei saa sa kunagi teada, mida kõike muud huvitavat su laps märkas ja oleks tahtnud sinuga jagada! Beebiviiplemise kursusele tulek annab sulle aga väga toreda võimaluse panna suur hulk viipeid kokku toimima erinevate laulude, mängituste, salmikeste ja lapsele eakohaste tegevustega. Samuti on see hea võimalus kohtuda teiste sarnaselt mõtlevate lapsevanematega, inspireeruda teineteise kogemustest ning tunda end osana laiemast beebiviiplejate kogukonnast.

253 views0 comments

Recent Posts

See All

Beebiviiplemise kursuste programmid

Allpool leiad meie algkursuse ja edasijõudnute kursuse programmid nädala kaupa. Beebide kursus on mõeldud peamiselt 6-12-kuustele lastele. Erandkorras võib õpetajaga läbi rääkides liituda ka veidi no

Sotsiaalmeedia

Facebook

Instagram

Youtube