Search

Mis on Beebiviiplemine?

Updated: Jun 11, 2020

Beebiviiplemine on ühest küljest beebide muusikaring, kus õpime läbi laulude, tantsude, pillimängu ja salmikeste Eesti viipekeele viipeid. Teisalt on see eriline suhtlusviis, mis aitab sul saavutada oma lapsega veelgi parema kontakti ning anda talle võimaluse ennast väljendada juba enne rääkima hakkamist! Viipeid kasutad igapäevaelu käigus beebiga askeldades ning õige pea muutub see loomulikuks osaks teie omavahelisest suhtlusest.

Kas teadsid, et beebid on võimelised meiega suhtlema ammu enne rääkima hakkamist? Laps ütleb oma esimesed sõnad tavaliselt umbes aastaselt. Kui aga kuuljate lastega kasutada lisaks tavapärasele kõnele ka viipeid, võivad esimesed teadlikult tehtud ja tähendust kandvad viiped ilmuda lapse “kõnesse” juba 8-9-kuuselt, mõnel juhul veelgi varem!Beebidega viiplemine aitab edukalt ületada seda frustreerivat aega, mil lapse passiivne sõnavara (ehk meie öeldust aru saamine) ja arusaamine maailmast on juba üksjagu suur, aga kõneaparatuur veel suhteliselt ebaküps ning võime end teistele selgeks teha piiratud. Kujutage ise ette kui jännis see väike inimene on... “Näe, tahaks öelda, aga ei tule välja! Minust ei saada aru! Mind ei mõisteta!”


Viibete kasutamine võimaldab beebidel, kes veel ei räägi, suhelda oma vanemate ja teiste pereliikmetega ning väljendada oma vajadusi ja soove - näiteks anda märku kui nad soovivad süüa või juua või siis lihtsalt juhtida meie tähelepanu asjadele, mis neid köidavad ja mida nad tahavad meiega jagada - öelda seda, et nad kuulsid linnukest laulmas akna taga või nägid naabri kassi õues jalutamas või et “Kuhu küll on kadunud mu lemmik auto?!”. Andes beebidele võimaluse end viibetega väljendada, saame harukordse sissevaate sellesse, milline nende maailm on ning mis neile oluline on. See on võimalus kogeda suurt suhtlusrõõmu ja tugevat sidet oma lapsega!


Mujal maailmas on kuuljate beebidega viiplemist kasutatud juba aastakümneid (otsi näiteks märksõnaga “baby signing”). Eestis on meie programm ainus omataoline ning täielikult eesti viipekeelel põhinev, seega kui sul või su lapsel peaks olema kokkupuude mõne viipekeelse inimesega, võimaldavad meie õpetatud viiped teil omavahel lihtsamad jutud ära ajada. Programmi luues oleme konsulteerinud eesti viipekeele spetsialistidega.


Tunnid

Beebiviiplemise programm koosneb kümnest ca 30-45 minuti pikkusest laulutunnist, mille jooksul õpime läbi laulu-tantsu-pillimängu üle 250 igapäevaelu puudutava viipe (rutiinsed tegevused, igapäevased esemed, söögid, pereliikmed, loomad-linnud, transpordivahendid jne). Lapse jaoks on tund nagu beebide lauluring, kus ta saab rõõmu tunda muusika ja laulu sees olemisest, lapsevanema jaoks on see aga koht, kus õppida üks põnev uus oskus, millega lapse arengut toetada ning mida lapsega kodus praktiseerida. Tunnis kasutame nii teada-tuntud lastelaule kui ka pärimuslikke viise. Grupi suurus umbes 10 last. Beebiviiplemise kursused algavad üldiselt 3 korda aastas septembris, jaanuaris ja märtsis. Õpetajad tegutsevad meil Tallinnas, Tartus, Ülenurmel ja Võrus.


Piilu, millised meie tunnid on siit.


Veebikursus

Kui elad kuskil mujal Eestis (või maailmas) või tahad beebiviiplemist õppida kodus lebotades, siis liitu meie veebikursusega. Saad põhjaliku sissejuhatuse sellesse, kuidas kodus omal käel beebiga viipeid kasutama hakata. Tutvustame suurt hulka igapäevaeluks vajalikke viipeid. Lisaks saad õppida vahvaid laule ja tegevusi meie iganädalastes Zoomi-tundides. Veebibeebiviiplemise gruppi on koondunud hulk uusi ja vanu beebiviiplejaid, kelle kogemused ja edulood innustavad sindki sel põneval teekonnal.


Kellele?

Algajate tundidesse ja veebikursusele ootame eelkõige 6-14-kuuste lastega peresid. Erandid on võimalik läbi rääkida, sest õigupoolest pole kunagi liiga vara ega liiga hilja viiplemisega alustada.

Tunnid on mõeldud kuuljatele tavaarenguga lastele. See tähendab, et lastele, kes vajaksid logopeedilist sekkumist või kel esineb kõne hilinemine või mõni muu erivajadus, ei saa me asendada kõneteraapiat, samuti ei õpeta me viipekeelt (kui terviklikku keeelesüsteemi) vaegkuuljatele. Küll aga võivad meie tunnid olla teiste teraapiate kõrval heaks toetavaks meetodiks - räägi see kindlasti läbi oma lapsega tegelevate spetsialistidega, et olla kindel, et meie meetodid teineteist toetaksid ega teineteisele vastu ei töötaks. Vajadusel oleme alati valmis selgitama spetsialistidele oma lähenemist.

Mudilaste tundidesse võtame algajate grupi läbinud 1-2-aastaseid põnne, kes tammuvad juba oma jalal ringi ning kellele on eakohased ringmängud ja veidi keerukamate mõistete (nt värvid, lihtne loendamine jms) tutvustamine.

384 views0 comments

Recent Posts

See All

Beebiviiplemise kursuste programmid

Allpool leiad meie algkursuse ja edasijõudnute kursuse programmid nädala kaupa. Beebide kursus on mõeldud peamiselt 6-12-kuustele lastele. Erandkorras võib õpetajaga läbi rääkides liituda ka veidi no

Sotsiaalmeedia

Facebook

Instagram

Youtube